Sorgen behöver tid

Vid en anhörigs dödsfall kan man hamna i ett chockartat tillstånd. Det är därför viktigt att dela sin sorg, sina tankar och sina känslor med andra. Försök inte förtränga de tankar, minnen och känslor som den första tiden efter en närståendes bortgång för med sig, utan bearbeta dem i dina tankar och prata om dem så mycket som möjligt. Det är ett sätt att själv förstå att det är verklighet. Och var inte rädd att ta hjälp, såväl när det gäller känslomässiga som praktiska saker.