Att ge en minnesgåva

I dödsannonsen anges ofta en fond, såsom Alzheimerfonden, Cancerfonden, Hjärnfonden osv, som man uppmanar släkt och vänner att stödja. Fonden har vanligtvis anknytning till den avlidne eller de anhöriga. Att lämna en gåva till en fond är ett värdigt och uppskattat sätt att hedra minnet av en avliden person.

Vill du lämna en minnesgåva så går det bra via våra dödsannonser.

Här kan du själv välja minnesfond

Via FRII:s hemsida (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) – www.frii.se – kan du själv välja ut en fond du vill stödja. Du går in under rubriken Minnesgåvan på hemsidan och väljer den fond du vill skänka pengar till. Samtliga dessa fonder innehar 90-konton.

Viktigt att fonden innehar 90-konto

Ett s k 90-konto är en viktig garanti för den valda fondens seriositet och att den använder din gåva till de ändamål som anges. På Svensk Insamlingskontrolls hemsida www.insamlingskontroll.se hittar du samtliga insamlingsorganisationer som har rättighet att använda ett 90-konto.