Försäkra dig om att pengar finns

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Vanligast är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning – om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet. Vill du vara helt säker på att pengar finns avsatta för den egna begravningen? Teckna en förmånlig begravningsförsäkring. Här kan du läsa mer om ”Memento Begravningsförsäkring”.