Juridisk hjälp

I samband med dödsfall uppstår ofta många juridiska frågor. Arvsrätten är t ex ett komplicerat rättsområde där det är viktigt att anlita professionell hjälp. Vi kan förmedla den kompetens och den erfarenhet som krävs för att lösa de juridiska frågor som kan uppkomma.

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande görs utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv –  efter överenskommelse.

Arvskifte

Finns fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.