Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om man inte hör till den avlidnes allra närmaste har man rätt, och kanske även förväntas, att delta i sorgen. Det betyder ofta mycket för den drabbade familjen att människor tar sig tid att närvara.

Att uttrycka sin medkänsla

Kondoleansen är ett sätt att visa sitt deltagande i sorgen. Genom att ringa, sända blommor, brev eller ett kort gör du ditt deltagande synligt. De anhöriga vet att du tänker på dem. Det bästa är att kunna överräcka en hälsning personligt, men med tanke på avstånd och annat är det inte alltid möjligt.