Begravningen

Vår ambition är att den ska vara så personligt präglad som möjligt. Det är därför viktigt att planera allt så noggrant som möjligt inför det som ska ske på begravningsdagen. Ju större omsorg om detaljerna desto större möjlighet att begravningen lever kvar som ett vackert minne för alla deltagare.

I enskildhet eller bland vänner

Många vill hålla begravningen i enskildhet inom en mycket liten krets av anhöriga. Men tänk på att det är ett stöd att ha vänner omkring sig som man kan dela sorgen med. Det är också viktigt att ge alla, som stod den döde nära, det tillfälle till avsked som begravningen innebär – släkt, vänner, skolkamrater, kollegor, grannar och så vidare.

Låt barn och ungdomar delta

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, men vad barn behöver är stöd att klara det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda det avsked som en begravning innebär, betyder lika mycket för barn som vuxna. Ju äldre barnen är desto större behov har de i allmänhet att få vara med och påverka.

Begravningsdagen

Vi från begravningsbyrån anländer alltid I god tid för att se till att kistan kommer på plats, liksom blommor, dekorationer, program, ljus mm. När begravningsgästerna kommer ser vi till att de välkomnas, får programblad och anvisas var de ska sitta. Vi informerar också om vad som kommer att ske. Efter begravningsceremonin får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden, om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.

Ett vackert minne

När begravningen är över sammanställer vi material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor.