Dödsannons & minnesrum

Dödsannonsen uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum. Och i det fall man önskar att begravningen ska hållas inom familjen så informerar man vanligtvis om det i annonsen.

Hjälp med annonsen

När vi träffas går vi igenom hur ni vill att den ska se ut, när det gäller symboler, minnesord, vilka som ska stå med i annonsen o.s.v. – och bestämmer var den ska publiceras. Vi ordnar sedan att den kommer in och att den ser ut som ni har önskat.

Förbered annonsen

Här kan ni själva förbereda vad den ska innehålla och hur den ska utformas >>

Symboler

Den symbol man vill ha i dödsannonsen kan vara ett kors likaväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke. Klicka här för att se olika symboler.

Verser

Många vill skriva ner några versrader till minne av den avlidne. Klicka här för förslag på verser som är tänkbara i en dödsannons.

Minnesfonder

I dödsannonsen kan man ange en minnesfond till vilken släkt och vänner kan ge en gåva för att hedra minnet av den avlidne. Fonden har ofta anknytning till den avlidne eller de anhöriga. Läs mer om minnesfonder på Att ge en minnesgåva.

Familjesidan.se

Att underrätta vänner och släktingar är en av de tunga och svåra plikterna man har när en anhörig avlidit. Hur når man alla? Hur ska personer som inte nås av lokaltidningens dödsannons få veta vad som hänt? Genom att publicera annonsen på www.familjesidan.se ges alla möjlighet att ta del av dödsbudet, var de än befinner sig i världen.

Så här hittar du dödsannonsen

Här kan du se de senast publicerade dödsannonserna>>